Torsdag

Øverste seksjon inneholder administrativ informasjon. Lenger nede finner du programmet.

Administrativt

Telefon til OPS: 98903951

Garderobe og dusjfasiliteter

For våre gjester vil det være mulighet for å bruke garderobene inne på treningsrommet på Borgen forlegning (kart over leirområdet) under hele NAKA. Her er det dame- og herregarderobe med dusjer. Det er ikke nødvendig med besøkskort/adgangskort for å komme seg inn, da det ligger helt i Sør-enden på Borgen. Herregarderoben har en annen inngang på Borgen enn damegarderoben (se bilde).

Antrekk

Antrekk for arrangementer står nevnt i programmet. Medbring alltid ytterbekledning til aktuell uniform i tilfelle snø/regn/kulde. Dette er allværsjakke, regnfrakk, membran ytterjakke.

Ved oppstilling skal avdeling/delegasjon stille likt.

Militære bestemmelser på base Sjøkrigsskolen
  • Det skal benyttes hodeplagg utendørs. Unntak er mellom Sjøsiden og skolebygg, samt i nær tilknytning til utgangsdører. Hodeplagg skal alltid benyttes på Petter Wessel Tordenskjolds plass (paroleplass).
  • Ved flaggheis/hal skal arbeid og gange opphøre og det skal hilses til flagget.

Program

HvaNår
Frokost – uten puljefordeling (Vinland)0700-0800
Yoga
Påmelding: Google Forms
0730-0830
Tid disponert av delegasjoner
-Idrettshallen er åpen for håndballspill i tidsrommet.
0800-1100
Lunsj (Vinland)
Fordeling:
-KS: 1040-1105
-CISK: 1100-1125
-GOU1: 1120-1145
-GOU2: 1140-1205
-GOU3: 1200-1230
1040-1240

Akademisk innhold

Antrekk: Lett felt

HvaNår
Helge Ingstad seminar (Aula)
– Maksbegrensning: 280stk. Prioritert delegasjoner, deretter kan andre fylle på.
1300-1500

Dagsaktiviteter

Antrekk: Lett felt (delegasjon og publikum)

HvaNår
Ankomst LKSK1330-1500
Middag (Vinland)
Fordeling:
-KS: 1500-1520
-LKSK: 1520-1540
-CISK: 1540-1600
-SKSK (Delegasjon): 1600-1620
-GOU1: 1620-1640
-GOU2/3: 1640-1700
1500-1700
Åpningsseremoni
Ferdig oppstillt 1655
Det er kun delegasjonen som skal stå oppstilt, publikum skal oppholde seg i markert område. Publikum skal gå til kaien fra Sjøsiden, markert med blått i kartet, slik at det ikke kommer i konflikt med forberedelser til seremonien. Når delegasjonene marsjerer skal publikum følge etter opp til parole. Her skal alle samles for felles informasjon. (Se kart)
1700-1830

Kveldsaktiviteter

Antrekk: Smart Casual for sjefsmiddag. Ellers Smart casual i henhold til messereglementet.

HvaNår
Sjefsmiddag (Vinland)
-Kun for inviterte
1800-2000
Baråpning Aulaen/Valhall1930
Underholdningskonkurranse (Aulaen)2000-2200
Etterfest Valhall
Ølsalg stenger 0000
2200-0200