DOGWATCH

Dogwatch er magasinet til Valkyrien og utgis fire ganger i året. Her finner man litt løst og fast om hva som har skjedd på skolen, samt artikler om aktuelle temaer som opptar kadettene. Vi lager magasinet vårt selv, med unntak av trykking. Stoff som kommer inn til redaksjonen er som regel skrevet av den jevne kadett og har alt fra politisk vinkling, til turtips. Vi har også en spalte kalt Låringen, hvor kloke og mindre kloke sitat fra kadetter og stab er kommet på trykk.

Valkyrjens første utgave

Grunnlagt 1899

«Lad også hos os pressen – saa liden den end er – bli noget lignende; lad den også her bli den gode og retfærdige, ja gjerne skarpe, kritiks redskab, noget enhver god sag pligter at tale…» 

Slik lød programmet til avisen «Valkyrjen» i 1899 når J. Bull og H. Antonsen etablerte det første bladstyret. De pekte på hvordan «vi lever i den store sosiale bevegelses tid, en tid hvori kampen for samfunnets ordning og ledelse er skapere end nogen-sinde» og at «hvad, der mere end andet ha bidraget hertil, er pressen… Således er pressen bleven en verdensmagt iligesaa stor og mægtig som fordums sverdet».

Etter en lengre dvale ble det i 1972 blåst nytt liv i skoleavisen, dog med nytt navn, «Dog Watch». Navnet stammer fra et maritimt uttrykk for nattevakten hvor selv hundene (på land) sov. Skoleavisen lever i beste velgående og er en viktig grunnstein i foreningen og kadettlivet.

MÅLGRUPPEN

Magasinet trykkes i fire årlige utgaver i 600 eksemplarer og distribueres først og fremst til kadettene ved skolen, men også til øvrige avdelinger i Forsvaret, våre annonsører, støttemedlemmer og øvrige som ønsker bladet tilsendt.
Dersom man ønsker å få tilsendt blad kan man ta kontakt med redaksjonen.

Ønsker du å skrive i Dogwatch? En hel side er 400 ord og en dobbelside er 900 ord. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med en i redaksjonen på dogwatch@valkyrien1898.no eller på dogwatchsksk@gmail.com