Kart over leirområdet

Oversiktskart over leirområdet og festområdet.

Oversiktskart

 1. Vakten
 2. Borgen
 3. Skolebygg
 4. Sjøsiden
 5. Idrettshall
 6. Skytebane
 7. Møteplass ved brann
 8. Møteplass ved brann
 9. Valhall
 10. Telt
 11. Kai
 12. Retning til sentrum

Garderobeanlegg er tilgjengelig i idrettshall og Borgen.

Festområdet

 1. Valhall + toalett
 2. Uteområde
 3. Telt
 4. Dominos
 5. Fotovegg
 6. inngang til ekstra toalett
 7. Utgang området