ORDENSKANSELLIET

Hva er ordenskanselliet?

Hovedoppgaven til ordenskanselliet er å etterleve de tradisjonene som Valkyrien har, samt følge opp de statutter og lover som finnes for organisasjonen. Samtidig er en praktisk oppgave å sørge for bestilling av Valkyrienringer til avgangskullene.

VALKYRIENS RING

Valkyrieringen er dypt forankret i foreningens identitet og bæres av mange tidligere kadetter.

UTMERKELSER

På blotet slås enkelte krigere av Valkyrien til einherjer, riddere og æresmedlemmer.

§ 9-1 Ordenskanselliet er, på generalforsamlingens vegne, vokter av Valkyriens symboler og tradisjoner og de måter disse er tillatt brukt på.

VALKYRIENS KARAKTERER

Kadettforeningen bærer lange tradisjoner for symbolikk, ritualer og samhold. Fra 1898 har kadetter latt seg inspirere av den norrøne mytologien.

valkyrje

Valkyrje er norrønt og betyr «den som velger blant de døde». De modigste og dyktigste krigerne blir slått til einherjer av Valkyrje. Symbolsk er Valkyrje kadettforeningen sin øverste leder.

kaptein meyer

Kaptein Meyer sin oppgave er å sørge for at nye kadetter skrives inn i skolens «vannhull» Valhall, og at de forstår hensikten med kadettforeningen og det samholdet som skapes på skolen.

Hugin & Munin

Hugin og Munin er de trofaste ravnene til mektige Odin, den største av alle guder. Deres oppgave på Sjøkrigsskolen er å være Valkyriens øyne og ører. Ingen kriger vil kunne skjule sine ugjerninger for Hugin og Munin.

Einherjer

De som blir slått til einherjer på Sjøkrigsskolen er kadetter som har gjort en ekstra innsats for fellesskapet. De har vist engasjement, kløktighet og en stå-på-vilje utenom det vanlige, og fortjener følge til Valhall.

VALKYRIENS ARRANGEMENTER

Foreningens historisk forankrede arrangementer står høyt for kadettene i Valkyrien.

BLOTET

RAGNAROK

INNSKRIVING

ANKERØL

VALKYRJEBLOTET

Valkyrieblotet, bedre kjent som Blotet, er en årlig avdelingsfest for medlemmer av Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien, samt skolens ansatte. Valkyrieblot og Einherjer-ordnenen er ikke av de eldste tradisjonene vi har i Valkyrien, men absolutt av de viktigste. Tradisjonen tro er Valkyrieblotet en arena hvor vi feirer Sjøkadettforeningen, nyter et etegilde, og bringer til overflaten de historier som ikke nødvendigvis alle Valkyriens krigere har fått med seg gjennom det året som har gått. Men viktigst av alt, så er Valkyrieblotet en arena for å hedre de krigerne som gjennom sitt engasjement og sin dedikasjon til Valkyrien, har gjort en viktig jobb for fellesskapet. Kveldens avsluttes i Valhall, hvor vanlige messeregler gjelder.

SLAGNING

Under Valkyrieblotet vil foreningens øverste leder, Valkyrje slå nyutnevnte einherjere. De som blir slått til einherjer på Sjøkrigsskolen er kadetter som har gjort en ekstra innsats for fellesskapet. De har vist engasjement, kløktighet og en stå-på-vilje utenom det vanlige, og fortjener følge til Valhall.

ÆRESGILDE

Valkyrieblotet er vell så mye en avdelingsfest for å opprettholde det fellesskap og samhold kadettforeningen er. Krigerene samles derfor til festgilde for å se tilbake på året som har gått, og samle mot til året som ligger i vente. Blotet er også det første offisielle møte med yngste kull, som er utplassert på Østlandet.

TYST

Odins ravner, Hugin og Munin, har som oppgave å bringe til overflaten de historier som ikke nødvendigvis alle Valkyriens krigere har fått med seg gjennom det året som har gått. Etter slagningen, og under middagen, også disse kadettene få sin rettmessige straff. ​

VALKYRIENS GULLRING

§ 12-1 Valkyriens gullring skal være en gullring med Valkyrienstjernen i gull på sort bunn. Ringen representerer en fullverdig krigsskoleutdannelse ved Sjøkrigsskolen og kadettenes felleskap gjennom Valkyrien. Ringen kjøpes og bæres av offiserer som i sin helhet har fullført og bestått alle elementer i bransjeutdannelsen ved Sjøkrigsskolen. Videre kreves det at man har vært medlem av Valkyrien under hele undervisningstiden ved Sjøkrigsskolen.
Valkyrieringen er for uteksaminerte kadetter ved Sjøkrigsskolen det fremste symbol på deres innsats og deltagelse, i og for Sjøkadettforeningen av 1898, Valkyrien, gjennom hele utdanningsperioden.
 • HVORDAN FÅR JEG TAK I RINGEN?

  Ringen deles ut under graduering til kadetter som eksamineres fra Sjøkrigsskolen. Ringen representerer en fullverdig krigsskoleutdannelse ved sjøkrigsskolen og kadettenes felleskap gjennom Valkyrien. 

 • HVEM LAGER RINGENE?

  Ringen lages kun hos Heyerdahl, en av Norges ledende gullsmed og urmakere. Du må ha kjøpstillatelse fra Valkyrien for å få bestille ringen.

 • JEG HAR MISTET RINGEN, HVORDAN FÅR JEG NY?

  Ta forbindelse med Ordenskanselliet og forklar din situasjon. Om du kvalifiserer til ringen vil du få en kjøpstillatelse som du kan ta med til gullsmeden.

 • HVEM ADMINISTRERER RINGENE?

  Det er Ordenskanselliet som har myndighet til. skrive ut fullmakter og administrerer ringene som sådan.

 • HVA KOSTER RINGEN?

  Herrering med bunn (hul) – 8 700 kr
  Herrering i massivt gull – 9 200 kr
  Damering med bunn (hul) – 7 500 kr
  Damering i massivt gull – 8 500 kr

  Alle prisene er inkludert mva. og kan variere. Sist oppdatert 2. oktober 2020.

 • HVORDAN FINNER JEG RIKTIG STØRRELSE?

  Det beste er å sjekke din størrelse via en forhandler av smykker. Alternativt kan du bruke en ring som passer godt, og sammenlign denne med ringmalen. Du kan også finne din størrelse på Valkyriekontoret om du tar forbindelse med Ordenskanselliet.