Pr

VALKYRIESTYRET

Utdrag fra loven om styrets arbeid

§ 3-1 Valkyrien ledes av et styre som skal bestå av ni medlemmer. Styret velges på den ordinære generalforsamling for ett år om gangen.

§ 3-3 Det enkelte styremedlems ansvar og arbeidsoppgaver, der disse ikke eksplisitt fremgår av loven, er nedfelt i egne stillingsbeskrivelser, ref. vedlegg 3. Dette vedlegg kan endres ved ordinært styrevedtak.

§ 6-3 Styret oppnevner ressurspersoner til å dekke nødvendige verv etter behov. Likeledes kan styret nedsette komitéer, utvalg og råd til utredning og gjennomføring av spesielle saker.

STYREMØTER

Les alle styremøtene til valkyriestyret her.
Referat fra styremøter vil publiseres her...
Se alle styremøter

VALKYRIESTYRETS MEDLEMMER

Hvem sitter i de ulike vervene?
President

Kristian Gåsø

president@valkyrien1898.no

Har overordnet ansvar for Valkyriens drift, utvikling og anseelse utad.

Les stillingsbeskrivelse
Visepresident

Simen Sande Granberg

vp@valkyrien1898.no
Bistå presidenten i drift av Valkyrien. Leder Valkyrien ved presidentens fravær.
Les stillingsbeskrivelse
Organisasjonssekretær

Ingrid Jahns Steihaug

orgsek@valkyrien1898.no
Følge opp medlemmer og støttemedlemmer, og dokumentere valkyriens drift.
Les stillingsbeskrivelse
Økonomiansvarlig

Oscar Willets Gaups

oko@valkyrien1898.no
Har ansvaret for å sette opp regnskap og budjett til Valkyrien.
Les stillingsbeskrivelse
Leder VIL

Sturla Mogstad

vil@valkyrien1898.no
Har overordnet ansvar for å lede Valkyrien Idrettslag, og dets undergrupper.
Les stillingsbeskrivelse
Leder FPR

Åmund Rasofiel Widnes Harnes

fpr@valkyrien1898.no
Skape større interesse for forsvarspolitikk og ledelse blant Valkyriens medlemmer.
Les stillingsbeskrivelse
Messeforstander

Mia Foldnes

vallhall@valkyrien1898.no
Skal stå for driften av Sjøkrigsskolens barer, Valhall og Fenriks.
Les stillingsbeskrivelse
Kommunikasjonsansvarlig

Thea Emilie Klohs

kommunikasjon@valkyrien1898.no
Drifte foreningens kommunikasjons- og markedsføringsplatformer.
Les stillingsbeskrivelse
Eksternansvarlig

Mari Helle

ekstern@valkyrien1898.no
Har ansvaret for ekstern forbindelse. POC for eksterne aktører
Les stillingsbeskrivelse
Redaktør Dogwatch

Jonatan Barlien

dogwatch@valkyrien1898.no
Ansvarlig for å drifte og utgi Dogwatch, skoleavisen til Valkyrien
Les stillingsbeskrivelse

SIDESTILTE ORGANER TIL STYRET

Hvem sitter i de sidestilte organene?
Leder Ordenskanselliet

Mathias Forchhammer

ordenskanselliet@valkyrien1898.no
Leder Ordenskanselliet har ansvar for å ivareta og videreutvikle foreningens tradisjoner.
Les stillingsbeskrivelse
NK Ordenskanselliet

Jesper Hermann

ordenskanselliet@valkyrien1898.no
NK Ordenskanselliet har ansvar for å ivareta og videreutvikle foreningens tradisjoner.
Les stillingsbeskrivelse
Leder Kontrollkomité

Henriks Olsnes

ordekontrollkomite@valkyrien1898.no
Har ansvar for å kontrollere og revidere Valkyriestyrets arbeid.
Les stillingsbeskrivelse
NK Kontrollkomité

Henrik Abrahamsen

kontrollkomite@valkyrien1898.no
Har ansvar for å kontrollere og revidere Valkyriestyrets arbeid.
Les stillingsbeskrivelse