SJØKADETTFORENINGEN AV 1898 VALKYRIEN

Valkyrien er kadettforeningen ved Sjøkrigsskolen. Foreningen ble grunnlagt i 1898 av Christoffer B. Meyer, og har siden den tid fungert som et organ for å ivareta kadetters sosiale behov.

Valkyriens virke strekker seg utenom det akademiske, og er en selvstendig forening som er laget av kadetter, for kadetter. Valkyriens mål er å samle medlemmene, ta vare på tradisjoner og opprettholde humør og engasjement blant kadettene på Sjøkrigsskolen.

I tillegg til å være en pågangsdriver for godt samhold på skolen ønsker Valkyrien å strekke ut en hjelpende hånd til nærmiljøet i Bergen. Kreftaksjonen, Sjørøvertokt med barneavdelingen på Haukeland og Høsttakkefest på Løvåsen sykehjem er bare noen få av de mange arrangementene vi støtter oppunder.

Valkyriens daglige drift styres av Presidenten ved hjelp av Valkyriens styremedlemmer. Styret velges en gang i året på generalforsamlingen. Dette sørger for engasjement, nye impulser og ikke minst utvikling i kadettforeningen. 

Ettersom det hvert år velges inn nye styremedlemmer har Valkyrien et kontrollorgan og et ordenskanselli, som sørger for at lover og tradisjoner opprettholdes i henhold til de lovene som er fastsatt av Valkyriens medlemmer gjennom årene foreningen har virket.

Valkyrien er tuftet på de to grunnpilarene engasjement og initiativ, og har slagordet:

EX UNITATE VIRES – Fra fellesskap kommer vekst

VALKYRIENS LOV

Valkyrieringen er dypt forankret i foreningens identitet og bæres av mange tidligere kadetter.​
Les loven

GENERALFORSAMLING

Valkyriens øverste myndighet er generalforsamlingen. Den innkalles årlig i skolens aula.​
Kommer

VÅRE TILBUD

Valkyrien har flere undergrupper og fasiliteter som er til bruk for kadetter på Sjøkrigsskolen.
Valkyriens idrettslag

Idrettslaget til Valkyrien. Les mer ved å gå til deres egen side. Valkyriens Idrettslag

Valhall

Valkyriens egen bar. Ett møtested på kveldstid, med sosiale aktiviteter og arrangementer. Les mer her: Valhall

Torpedo

Ingen kadettforening uten eget band. Torpedo spiller fast på Valkyriens største arrangementer.

Dogwatch

Dogwatch er magasinet til Valkyrien og utgis fire ganger i året. Lyst å lese noen av magasinene? Trykk her

Fagpolitisk råd

Et påfyll av forsvarspolitikk og ledelse. Denne gruppen sørger for at kadettene er oppdaterte på hva som skjer i verden.