VALHALL

Hva er Valhall?

Valhall er Valkyriens egen bar og tilbyr en hyggelig atmosfære, mjød og i tillegg Bergens beste utsikt. Åpent torsdager og lørdager. I tillegg arrangeres det en rekke arrangementer i Valhall.

MESSEREGLEMENT

Alle besøkende i Valhall må følge messereglementet. Les det her for å unngå en eventuell messebot!

MESSESTYRET

Messestyret består av kadetter på skolen, ledet av Messeforstander. Lurer du på hvem som sitter i messestyret?

VALKYRIENS MESSE

Valhall er kadettenes storstue som alle kan benytte seg av. Her har vi baren som vi drifter og kan tilby like gode, om ikke bedre, produkter som inne i Bergen by. Med Bergens beste utsikt og muligheter til å sitte både ute og inne er dette de beste lokalene for alle samlinger.
Åpningstider er vanligvis torsdag og/eller lørdag. Ønskes det å åpne baren for en samling eller lignende er det bare å ta forbindelse med noen i messestyret. Det er også mulighet for å tilbringe tid i Valhall utenom åpningstider, og det er mulighet for å se på fotballkamp eller film på storskjerm. Det er viktig at vi kan møtes i felleskap og diskutere mer eller mindre viktige ting over en pils eller to.
 • Hvem kan bruke Valhall?

  Alle skolens kadetter og ansatte kan benytte seg av Valhall når som helst for private sammenkomster. Alkoholservering er kun åpen i Valhalls åpningstider og på arrangementer, men alle står fritt til å nyte medbragt utenom baren åpningstider.

 • Hvem driver Valhall?

  Valkyrien drifter Valhall på vegne av Sjøkrigsskolen. Når det er alkoholservering er det ansvarlig barsjef som har det overordnede ansvaret i Valhall. Vedkommende leder øvrige barvakter og skal sørge for at det går forsvarlig for seg.

 • Kan Valhall leies til eksterne arrangementer?

  Det er mulig å leie Valhall til eksterne arrangementer. Ta forbindelse med messestyret for en forespørsel. 

 • Messereglementet

  I den hensikt å øke trivselen og sørge for at tradisjoner opprettholdes, er det visse messeregler som alle som bruker Valhall må følge. Disse reglene står oppført i Valhall og det forventes at de som har med seg besøk i Valhall underretter sine gjester om disse reglene umiddelbart etter ankomst. Medlemmer av Valkyrien er for øvrig ansvarlig for at deres følge retter seg etter reglene. En av de viktigste reglene er at det er totalt foto/videoforbud.

  Eventuell dispensasjon til å ikke følge reglene kan innvilges av messeformann og spørsmål kan også rettes samme vei.

 • Hva er god messekultur?

  God messekultur for Valkyrien er en kultur som bygger opp under fellesskapsfølelsen i resten av Sjøforsvaret. I dette legger vi at alle føler seg velkomne og inkludert. I en ellers hektisk kadetthverdag skal messa være et fristed der kadettene kan slippe seg litt løs, ha det gøy og være seg selv. Messa skal være en plass der man kan utøve og videreutvikle avdelingsfølelsen, både internt på skolen, innad i kullene og i de ulike klassene.

 • Booke Soundboks?

  For booking av Soundboks kontakt Emil Solberg på emilsolber@mil.no

  Forespørselen må inneholde:

  • Navn som Soundboksen(e) og tilbehør skal stå på
  • Tidsrommet det er snakk om
  • Antall Soundbokser, ladere og batterier
  • Hva skal det brukes til
  • Ønsket tid for å hente ut Soundboks og/eller tilbehør

   

  Ved at man tar ut og låner Soundboks og/eller tilbehør, godtar man at en selv er ansvarlig for å dekke egenandel ved eventuelle skader eller tap.

MESSESTYRET

Ved spørsmål eller ander henvendelser, send oss en e-post på: valhall@valkyrien1898.no

MESSEFORSTANDER

Didrik Eklo

Lager ansvarlig

Oliver Øien-Sramek

øKONOMI

Hågen Kyllo

BARVAKTANSVARLIG

Mia Foldnes

TEKNISK

Emil Solberg

VAKTMESTER

Emil Solberg