SJØKADETTFORENINGEN AV 1898

VALKYRIEN

EX UNITATE VIRES
SJØKADETTFORENINGEN AV 1898

VALKYRIEN

EX UNITATE VIRES
SJØKADETTFORENINGEN AV 1898

VALKYRIEN

EX UNITATE VIRES
SJØKADETTFORENINGEN AV 1898

VALKYRIEN

EX UNITATE VIRES
SJØKADETTFORENINGEN AV 1898

VALKYRIEN

EX UNITATE VIRES

EX UNITATE VIRES

Valkyrien er tuftet på de to grunnpilarene engasjement og initiativ. Slagordet skal reflektere vårt virke og ånd – fra fellesskap kommer vekst.

MEDLEMSFORDELER

Se fullstendig liste over fordelene du får av å være medlem eller støttemedlem i JOYN Appen

TRENINGSTIDER

Alle treningstider, oppmenn og Facebook-grupper samlet på ett sted.

ARRANGEMENTER

Se oversikt over alle foreningens arrangementer i en praktisk kalendervisning.

SISTE NYHETER

Få med deg de siste oppdateringene fra Valkyrien her
Les alle nyheter

VALKYRIENS IDRETTSLAG

Aktiviteter for alle
VIL er drevet av og for kadettene og har som mål å gi kadettene et bredt aktivitetstilbud, som til en hver tid skal reflektere de interesser og det initiativ som ligger i kadettmassen. Idretten er en ypperlig arena for å bli kjent med andre studenter, blant annet gjennom de prestisjefylte konkurransene NAKA og NOCA.
0
Aktive undergrupper

HVA SKJER PÅ SJØKRIGSSKOLEN?

Arrangementer
For å ivareta kadettenes sosiale behov tilrettelegger Valkyrien for en rekke arrangementer i løpet av året. Mange av de tradisjonelle arrangementene er av intern art, som Blotet og Ragnarok, men det er også mulig å ta med seg venner og kjæreste på åpne arrangementer, som DUUS.

BLOT

Hvert år arrangerer kadettforeningen det årlige Valkyrieblotet hvor alle krigere av Valkyrien inviteres til æresgilde, mjød og slagning av Einherjer og Riddere.

ANKERØL

Ankerøl er en revy arrangert av en heldig utplukket klasse fra GOU3 på Sjøkrigsskolen. Det har vært vanlig at forestillingen tar for seg livet på skolen, møtet med Forsvaret og hendelser eller flauser som er verdt å bringe frem i lyset. Delta for en helaften med fest og et show du sent vil glemme!

DUUS

Hver sommer inviterer RNNA BC til konsert og fest med tropiske toner, klær og vær. Kadetter, ansatte og eksterne har tidligere hatt gleden av å gjeste artister som Kjartan Lauritzen, Trang Fødsel, og Oral Bee & Mr. Pimp Lotion.
DUUS er en kjærlighetserklæring til Bergen, ikledd sin praktfulle sommerdrakt.

RAGNAROK

Tidligere og nye Einherjere arrangerer en større fest for kadettene, hvor konkurranse og bransjestolthet står i fokus. Ragnarok er tross alt «enden på verden», så festen skal legges opp deretter!

NAKA 2023

NAKA er et årlig sosialt og idrettslig arrangement som arrangeres i vårsemesteret. Idrettsarrangementet er mellom Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Krigsskolen og Cyberingeniørskolen . Vi oppfordrer alle til å finne sin plass i en av NAKA idrettene så tidlig som mulig. Med god trening, heftig innsats og rett krigerinnstilling skal vi vinne NAKA 2023 på hjemmebane.

JULETREFEST

UMC

Ulitmate Makker Challenge er et samarbeid med Valkyriens idrettslag sine undergrupper. Makkerpar blir satt på prøve gjennom en rekke poster som krever samarbeid, kreativitet og effektivitet. For til slutt, er det kun ett par som står igjen som det Ultimate Makkerparet.

VALKYRIENS VELKOMST

Hver høst arrangeres Valkyriens velkomst i forbindelse med GOU1’s ankomst til Sjøkrigsskolen. Arrangementet foregår i 2-3 dager og består av ulike rebuser og poster, slik at kadettene blir bedre kjent med skolen. I tillegg får hvert lag to faddere fra enten 2., 3. eller 4.klasse, for å styrke samholdet mellom trinnene. Arrangementet avsluttes i kjent stil med en fest i Valhall.