Valkyrienstjernen u bakgrunn

SJØKADETTFORENINGEN AV 1898

Valkyrien

Ex Unitate Vires

Heistadmoen?

velkommen til sjøkrigsskolen

Siste oppdateringer

Få med deg de siste oppdateringene fra Valkyrien her.
Klikk her for en oversikt over alle siste oppdateringer..

Digital NOCA 2021

Selv om NOCA ikke har vært mulig å arrangere på grunn av corona, inviterte våre danske venner til digital NOCA. I løpet av uke 32 ble det gjennomført flere øvelser, hvorav det beste resultatet skulle

Les mer »
Valkyrienstjernen u bakgrunn

Valkyriens motto

Ex Unitate Vires

Valkyrien er tuftet på de to grunnpilarene engasjement og initiativ. Slagordet skal reflektere vårt virke og ånd – fra fellesskap kommer vekst.

coupon

Medlemsfordeler

Se hvilke fordeler du får i kraft av å være medlem eller støttemedlem.

running-man

Treningstider

Alle treningstider, oppmenn og Facebook-grupper samlet på ett sted.

monday

Arrangementer

Se oversikt over alle foreningens arrangementer.

Aktiviteter for alle

Valkyriens Idrettslag

VIL er drevet av og for kadettene og har som mål å gi kadettene et bredt aktivitetstilbud, som til en hver tid skal reflektere  de interesser og det initiativ som ligger i kadettmassen. Idretten er en ypperlig arena for å bli kjent med andre studenter, blant annet gjennom de prestisjefylte konkurransene NAKA og NOCA.

0
Aktive undergrupper

Nasjonalt kadettstevne

NAKA 2020

NAKA er et årlig sosialt og idrettslig arrangement som arrangeres i vårsemesteret. Idrettsarrangementet er mellom Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Krigsskolen og Cyberingeniørskolen . Vi oppfordrer alle til å finne sin plass i en av NAKA idrettene så tidlig som mulig. Med god trening, heftig innsats og rett krigerinnstilling skal vi vinne NAKA 2020 på hjemmebane. 

 

NAKA blir dessverre ikke gjennomført i år, grunnet COVID-sitauasjonen.

Bli med på Valkyriens tyngste symbolske rituale.

Hvert år arrangerer kadettforeningen det årlige Valkyrieblotet hvor alle krigere av Valkyrien inviteres til æresgilde, mjød og slagning av Einherjer og Riddere.

Bestillinger tas i mot

Sjøkrigsskolen Seilforening har utformet foreningens nye vimpel til bruk i salingen på seilbåten, til gjøsen på motorbåten, hytten eller på veggen. Kan bestilles av nåværende medlemmer, støttemedlemer og tidligere medlemmer. Bestilling gjøres i dette skjema.

Hva skjer på sjøkrigsskolen?

Arrangementer

For å ivareta kadettenes sosiale behov tilrettelegger Valkyrien for en rekke arrangementer i løpet av året. Mange av de tradisjonelle arrangementene er av intern art, som Blotet og Ragnarok, men det er også mulig å ta med seg venner og kjæreste på åpne arrangementer, som DUUS.

 

I lys av myndighetens nye retningslinjer har Ankerøl og Valkyrieblot blitt utsatt til 16. og 17. april 2021. Se mer informasjon i JOYN Appen

Graduasjon

Årets gradusajon blir ekstra spesiell, detaljer kommer så snart det er avklart hva situasjonen tillater.

Ringerock 2020

Bli med på foreningens vårfest! Ringerock går av stabelen 20. juni. Se mer informasjon her.

Blotet 2020

Bli med på Valkyriens tyngste symbolske rituale.

Hvert år arrangerer kadettforeningen det årlige Valkyrieblotet hvor alle krigere av Valkyrien inviteres til æresgilde, mjød og slagning av Einherjer og Riddere.

Foto_Henrik_Skåtun_2019_Blor_PR-7777
Foto_Henrik_Skåtun_2019_MERCH--2
Foto_Henrik_Skåtun_2019_MERCH-8174
Foto_Henrik_Skåtun_2019_MERCH-8246

Se hvilket merch vi har på lager

Eksternansvarlig Marcus Mo Klepp stiller med salg av 
merch med en gang vi kommer tilbake på skolen!

2020/2021

Valkyriestyret

På Generalforsamlingen voteres det hvert år et nytt styre inn. Nåværende president Synne Mjelva sitt styre har følgende intensjon med sin periode:

  1. Styret skal arbeide for å styrke avdelingsfølelse blant foreningens medlemmer, i den hensikt å øke det sosiale samholdet i kadetthverdagen.

  2. Styret skal arbeide for å styrke samarbeidet, og kommunikasjonen mellom krigsskolene, i den hensikt å danne en felles plattform for kadettforeningene.

  Bergen, Norway

  Kontaktinformasjon

  Følg oss på sosiale medier!

  Kontakt oss