Valkyrienstjernen u bakgrunn

SJØKADETTFORENINGEN AV 1898

Sammen står vi sterkest

Covid-situasjonen

AVLYST ER KJIPT, MEN COVID-SMITTE ER VERRE!

I henhold til føringer fra myndighetene avlyser Valkyrien alle arrangementer fram til 20. april. 

MEN om vi alle bidrar til samfunnsdugnaden, overholder retningslinjer og ikke hamstrer, lyser håpet for DUUS i det fjerne (20. juni). 

Vær så snill, bidra der du kan!

… så lover Valkyrien både gradasjon og DUUS, men ikke minst GRILLEX for feiring av endt Koronatid!

Siste oppdateringer

Få med deg de siste oppdateringene fra Valkyrien her.
Klikk her for en oversikt over alle siste oppdateringer..

Vi trenger deg!

Vi søker engasjerte medlemmer til å sitte i prosjektgruppen! En prosjektansvarlig utlyses også.

Les mer »
Valkyrienstjernen u bakgrunn

Valkyriens motto

Ex Unitate Vires

Valkyrien er tuftet på de to grunnpilarene engasjement og initiativ. Slagordet skal reflektere vårt virke og ånd – fra fellesskap kommer vekst.

coupon

Medlemsfordeler

Se hvilke fordeler du får i kraft av å være medlem eller støttemedlem.

running-man

Treningstider

Alle treningstider, oppmenn og Facebook-grupper samlet på ett sted.

monday

Arrangementer

Se oversikt over alle foreningens arrangementer.

Aktiviteter for alle

Valkyriens Idrettslag

VIL er drevet av og for kadettene og har som mål å gi kadettene et bredt aktivitetstilbud, som til en hver tid skal reflektere  de interesser og det initiativ som ligger i kadettmassen. Idretten er en ypperlig arena for å bli kjent med andre studenter, blant annet gjennom de prestisjefylte konkurransene NAKA og NOCA.

0
Aktive undergrupper

Nasjonalt kadettstevne

NAKA 2020

NAKA er et årlig sosialt og idrettslig arrangement som arrangeres i vårsemesteret. Idrettsarrangementet er mellom Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Krigsskolen og Cyberingeniørskolen . Vi oppfordrer alle til å finne sin plass i en av NAKA idrettene så tidlig som mulig. Med god trening, heftig innsats og rett krigerinnstilling skal vi vinne NAKA 2020 på hjemmebane. 

 

Finn din idrett og bli med på trening!

  • Fotball
  • Svømming
  • Rifle- og pistolskyting​
  • Sjetta gren
  • Håndball
  • Løping

Hva skjer på sjøkrigsskolen?

Arrangementer

For å ivareta kadettenes sosiale behov tilrettelegger Valkyrien for en rekke arrangementer i løpet av året. Mange av de tradisjonelle arrangementene er av intern art, som Blotet og Ragnarok, men det er også mulig å ta med seg venner og kjæreste på åpne arrangementer, som DUUS.

Generalforsamling

Hold av datoen for årets generalforsamlingen. Foreningens høyeste myndighet. Dato: 8. januar.

Lehmkuhl tokt 2020

Bli med på å ta farvel med første avdeling når de setter seil fra Bergen mot sydligere strøk.

Sjefens ball

I regi av skolens kadetter inviteres det årlig til Sjefens ball. Inviter med deg et følge for kvelden. Dato: 21. mars.

Foto_Henrik_Skåtun_2019_Blor_PR-7777
Foto_Henrik_Skåtun_2019_MERCH--2
Foto_Henrik_Skåtun_2019_MERCH-8174
Foto_Henrik_Skåtun_2019_MERCH-8246

Eksternansvarlig Ole Jørs stiller med salg av 
merch på request  utenfor Vinland.

Blotet 2019

Bli med på Valkyriens tyngste symbolske rituale.

Hvert år arrangerer kadettforeningen det årlige Valkyrieblotet hvor alle krigere av Valkyrien inviteres til æresgilde, mjød og slagning av Einherjer og Riddere.

2019/2020

Valkyriestyret

På Generalforsamlingen voteres det hvert år et nytt styre inn. Nåværende president Anna Bjelland sitt styre har følgende intensjon med sin periode:

  1. Styret skal arbeide for å styrke avdelingsfølelse blant foreningens medlemmer, i den hensikt å øke det sosiale samholdet i kadetthverdagen.

  2. Styret skal arbeide for å styrke samarbeidet, og kommunikasjonen mellom krigsskolene, i den hensikt å danne en felles plattform for kadettforeningene.

Bergen, Norway

Kontaktinformasjon

Følg oss på sosiale medier!

Kontakt oss