Organisasjonsnummer

986182284

Postadresse

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien
Sjøkrigsskolen Pb. 83 Haakonsvern
5886 Bergen

Epost

For henvendelser til Valkyrien, send mail til : orgsek@valkyrien1898.no

For henvendelser til Dogwatch: dogwatch@valkyrien1898.no