Personvernerklæring

Oppdatert23.04.2020
AnsvarligKommunikasjonsansvarlig
FormålDenne personvernerklæringen forteller hvordan Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien samler inn og behandler personopplysninger.

Innhold

Om Valkyriens personvernserklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien, heretter omtalt som Valkyrien, samler inn og behandler personopplysninger.

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien, ved styrets leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et medlemsforhold og generell informasjon om hvordan Valkyrien behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Personvernsopplysninger

For å være medlem av Valkyrien trenger vi navn, kull, linje, adresse, mobilnummer og sivil e-post. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er for å holde oversikt over alle nåværende og tidligere medlemmer, herunder kunne sende ut relevante nyheter som innkalling til Generalforsamling, lovendringer og andre relevante aktiviteter. Videre kunne sende ut kjøpstillatelse for tapt/ødelagt Valkyriering, samt salg av Valkyrieprodukter.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn og/eller kopi av dine personopplysninger som Valkyrien har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen. Personopplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte, i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Lagring av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Valkyrien sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 25 år.

Valkyrien har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Valkyrien lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

Gjennomføring av kjøp og bestillinger

For betalingsmetoder levert av Vipps vil deres personvernregler være gjeldende for ditt forhold til dem, se deres personvernregler. For betalingsmetoder gjennom nettbank eller iZettle vil bankens personvernregler være gjeldende for ditt forhold til dem, se deres personvernregler.

Vi bruker posten på Haakonsvern Orlogsstasjon og Posten for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, e-post og/eller mobilnummer og ønsket utleveringssted.

Registrert bruker for garantier og abonnement

Enkelte tjenester og/eller produkter krever registrering av kontaktopplysninger av bruker og/eller lokasjon for å oppfylle krav til installasjon, garantier og/eller abonnement. I de tilfeller dette kreves vil du motta informasjon om hvilken opplysninger som overføres til hvilken aktør. I disse tilfeller vil deres personvernregler være gjeldende for ditt forhold til dem.

Informasjonskapsler

Valkyrien1898.no benytter både egne, og eksterne (fra tredjepart) informasjonskapsler. All bruk er i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon.
Informasjonskapsler (Cookies) er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi hjemmesiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på valkyrien1898.no ikke fungere.

Du kan lese Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Du kan også lese mer generell informasjon om informasjonskapsler/cookies her.

Analyse

Valkyrien samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på valkyrien1898.no til analyse. Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

JOYN

Som medlem i Valkyrien samtykker du samtidig til å være registrert kunde og at Valkyrien kan drive direkte markedsføring gjennom e-post og sms, inklusive profilering. Behandlingsgrunnlaget er samtykke, og du kan når som helst trekke tilbake samtykke ved å melde deg ut av foreningen. Ved utmelding vil alle fordeler som medlem bortfalle. For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse som medlem av Valkyrien bruker vi funksjoner og systemer for å kommunisere med deg som medlem. Dette medfører at persondata som navn, kull, linje, adresse, mobilnummer og e-post på alle medlemmer overføres Link Mobility sitt medlemssystem JOYN. Brukere av JOYN kan ikke på noen måte skaffe innsyn i disse opplysninger. Ved utmelding vil alle opplysninger slettes hos JOYN.

JOYN bruker samme lagringsplattform som Forsvarets ugraderte system, Microsoft Azure. Se personvern hos Link Mobility.

Utlevering av personopplysninger

Valkyrien vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Valkyrien. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Valkyrien bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

Endringer

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

Spesielle medlemskap

Som æresmedlem, ridder, eller einherjer av Valkyriens Orden vil dine persondata som navn, kull, linje, adresse, mobilnummer og sivil e-post bli lagret uavhengig om du er medlem, støttemedlem eller ikke medlem. Om dette ikke er ønskelig, ta forbindelse med kommunikasjon@valkyrien1898.no.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger eller ønsker du at Valkyrien sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Valkyrien, så ta kontakt med oss på e-post kommunikasjon@valkyrien1898.no.

Postadresse:

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien
Pb. 83 Haakonsvern
5886 BERGEN