Fredag

Øverste seksjon inneholder administrativ informasjon. Lenger nede finner du programmet.

Administrativt

Telefon til OPS: 98903951

Garderobe og dusjfasiliteter

For våre gjester vil det være mulighet for å bruke garderobene inne på treningsrommet på Borgen forlegning (kart over leirområdet) under hele NAKA. Her er det dame- og herregarderobe med dusjer. Det er ikke nødvendig med besøkskort/adgangskort for å komme seg inn, da det ligger helt i Sør-enden på Borgen. Herregarderoben har en annen inngang på Borgen enn damegarderoben (se bilde).

Antrekk

Antrekk for arrangementer står nevnt i programmet. Avdeling/Delegasjon skal tilstrebe å stille i likt antrekk.

Militære bestemmelser på base Sjøkrigsskolen
  • Det skal benyttes hodeplagg utendørs. Unntak er mellom Sjøsiden og skolebygg, samt i nær tilknytning til utgangsdører. Hodeplagg skal alltid benyttes på Petter Wessel Tordenskjolds plass (paroleplass).
  • Ved flaggheis/hal skal arbeid og gange opphøre og det skal hilses til flagget.

Program

Antrekk: Idrettsantrekk i skolens farger

HvaNår
Morgenbad på kaien0700
Frokost (Vinland)
Fordeling:
-KS: 0700-0720
-LKSK: 0700-0720
-CISK: 0720-0740
-GOU1: 0720-0740
-GOU2: 0735-0800
-GOU3: 0735-0800
0700-0800

Formiddag

Antrekk: Idrettsantrekk i skolens farger

HvaNår
Løping (Porten SKSK)0800-0910
Lunsj (Lyngbøhallen)1100-1230
Håndball (Lyngbøhallen)
-Oppsett:
–SKSK-LKSK
–ILKS-CISK
–SKSK-ILKS
–LKSK-CISK
–SKSK-CISK
–LKSK-ILKS
0930-1430

Ettermiddag

Antrekk: Idrettsantrekk i skolens farger

HvaNår
Middag (Lyngbøhallen)1400-1530
Buss til Haakonsvern
-2 busser 1500
-3 busser 1515
1500-1515
Svømming (MTA, Haakonsvern)
-Delegasjoner + publikum med tildelt plass
1600-1730
Buss til SKSK1730-1800
Skjoldkomitemøte (Kongerommet)
Delegasjonssjefer
1800-2000

Kveldsaktiviteter

Antrekk: Temafest i Valhall, «Sportsidioten».

HvaNår
Temafest Valhall
– Sportsidiot
Ølsalg stenger 0000
1900-0200
Konsert med Torpedo2200-2300 (ca. tidspunkt)