Nijmegen 2023

I perioden 18.-21. juli har en delegasjon fra Sjøkrigsskolen representert Norge under verdens største militære marsj. Med på laget har vi også hatt to kadetter fra Krigsskolen, Robin og Isak, som begge har bidratt positivt til gruppen. Samtlige har vist enorm viljestyrke mens vi har kjempet oss gjennom 160 offisielle kilometere. 38 av 39 kadetter krysset målstreken og dette alene er en av Norges største prestasjoner under Nijmegen på lang tid.

Resultatet har på ingen måte kommet gratis. Delegasjonen har møtt eviglange veistrekker på hard brostein, kjempet med vonde blemmer og gnagsår, slitt med stive bein og overvunnet trøtthet. Kadettmassen varierte i fysisk form, der noen kjente på en manglende tålmodighet og et kontinuerlig ønske om å øke tempo. Andre fikk skavanker og gnagsår som begrenset deres evne til å opprettholde tempo. På tross av ulike individuelle behov, holdt vi et jevnt og rolig nok tempo slik at alle skulle klare å fullføre. Dette var avgjørende for vår suksess.

Underveis har Sjøkrigsskolen utmerket seg på flere fronter. God moral, fantastisk humør, livlige shanties og et samhold som få, er stikkord som beskriver vår fremtreden i Nederland. Delegasjonssjef, Victoria Meyer, vil spesielt trekke frem vår evne til å ta vare på hverandre. Kadettenes omsorg for sine medkadetter var avgjørende i flere situasjoner. Denne opplevelsen har vært en viktig påminnelse om styrken og samholdet som finnes på Sjøkrigsskolen. Den vil være et minne som samtlige i delegasjonen vil bære med seg i lang tid fremover.