Tysting

Følg lenken og skriv inn tysten din. Hvem vet når det blir avslørt?

https://forms.gle/zq5zciCiRMUGGCoWA

Skriv inn din historie/hendelse til tysting. Eks: Kadett XXX var på andre siden av Oslo da timen startet i BN-salen. H*n var akkurat ferdig på nachspiel. Eller HVILKEN SOM HELST annen type historie!