Resultater – Rifle

Det var LKSK som gikk av med seieren, deretter CISK, SKSK og KS