Ekstraordinær generalforsamling

Krigere av Valkyrien!

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes kommende onsdag, kl. 16.30 i Aulaen. Hensikten med generalforsamlingen er å votere over forslag om endring i loven vedrørende inkludering av linjene årsstudium og halvårsstudium i ring-kulturen på skolen. Det kan være lurt å sette seg inn i hva man selv føler vedrørende saken, lese lovendringsforslagene og lese dette innlegget for å se hvordan voteringen vil foregå.

Inne for votering ligger to lovendringsforslag. Ett som gir linjene halvårsstudium og årstudium retten til å bære Valkyrien-ringen i gull, og et som gir retten til å bære Valkyrien-ringen i hvitt gull. Begge disse forslagene kommer med tilleggsmuligheten for ikrafttredelse med tilbakevirkende kraft. Den tilbakevirkendekraften vil gå tilbake til utdanningsreformen i 2018. Det er altså fire konkurerede lovforslag som skal opp til votering:

  • Ring i gull, uten tilbakevirkende kraft
  • Ring i gull, med tilbakevirkende kraft
  • Ring i hvitt gull, uten tilbakevirkende kraft
  • Ring i hvitt gull, med tilbakevirkende kraft

Votering vil skje i tre trinn:

  1. Først gjøres det en meiningsmåling for å finne det forslaget som er mest aktuelt av de fire. Det velges IKKE hvilket forslag som skal gå gjennom, men hvilket forslag vi skal votere over først.
  2. Videre gjøres en faktisk votering. Det stemmes over om det mest aktuelle lovendringsforslaget skal gå gjennom eller ikke. Det kreves 2/3 flertall. Går det gjennom vedtas lovendringsforslaget, viss ikke går vi tilbake til trinn en og velger det mest aktuelle lovendringsforslaget av de tre som er igjen.
  3. Generalforsamlingen gjentar denne prosessen til et lovendringsforslag vedtas, eller alle fire forslag har falt bort og ingen endring av loven gjøres.

Lovendringsforslag 01: Gull https://drive.google.com/file/d/1fN3dDOeLkJHsEcrC9XHuBr-8FSj2e2tA/view?usp=sharing

Lovendringsforslag 02: Hvitt Gull https://drive.google.com/file/d/121fMWg-BNzTx5DdD0VGrkXFX0NL4hFOG/view?usp=sharing