Styret 2022-2023

Styret i Valkyrien består av tre deler. Hovedstyret er Valkyriestyret, mens Ordenskanselliet og Kontrollkomitéen er sidestilte.
§ 3-1 Valkyrien ledes av et styre som skal bestå av ti-10 medlemmer. Styret velges på den ordinære generalforsamlingen.
§ 8-1 Ordenskanselliet er, på generalforsamlingens vegne, vokter av Valkyriens symboler og tradisjoner og på de måter disse er tillatt brukt på.
§ 9-1 Kontrollkomitéen er det organ som mellom hver generalforsamling utøver det kontrollerende/reviderende ansvar.
Valkyriestyret
Sidestilte organer

VALKYRIESTYRET

Hvem sitter i de ulike vervene?
President

Jonas Larsen

president@valkyrien1898.no

Har overordnet ansvar for Valkyriens drift, utvikling og anseelse utad.

Les stillingsbeskrivelse
Visepresident

Benedicte Sundt

vp@valkyrien1898.no
Bistå presidenten i drift av Valkyrien. Leder Valkyrien ved presidentens fravær.
Les stillingsbeskrivelse
Organisasjonssekretær

Sander Marken

orgsek@valkyrien1898.no
Følge opp medlemmer og støttemedlemmer, og dokumentere valkyriens drift.
Les stillingsbeskrivelse
Økonomiansvarlig

Fillip Hoem

oko@valkyrien1898.no
Har ansvaret for å sette opp regnskap og budjett til Valkyrien.
Les stillingsbeskrivelse
Leder VIL

Magnus Polsrød

vil@valkyrien1898.no
Har overordnet ansvar for å lede Valkyrien Idrettslag, og dets undergrupper.
Les stillingsbeskrivelse
Leder FPR

Julian Riis

fpr@valkyrien1898.no
Skape større interesse for forsvarspolitikk og ledelse blant Valkyriens medlemmer.
Les stillingsbeskrivelse
Messeforstander

Markus Hovelsen

valhall@valkyrien1898.no
Skal stå for driften av Sjøkrigsskolens barer, Valhall og Fenriks.
Les stillingsbeskrivelse
Kommunikasjonsansvarlig

Frida Muren

kommunikasjon@valkyrien1898.no
Drifte foreningens kommunikasjons- og markedsføringsplatformer.
Les stillingsbeskrivelse
Eksternansvarlig

Mangler

ekstern@valkyrien1898.no
Har ansvaret for ekstern forbindelse. POC for eksterne aktører
Les stillingsbeskrivelse
Redaktør Dogwatch

Regine Eide

dogwatch@valkyrien1898.no
Ansvarlig for å drifte og utgi Dogwatch, skoleavisen til Valkyrien
Les stillingsbeskrivelse

SIDESTILTE ORGANER TIL STYRET

Hvem sitter i de sidestilte organene?
Leder Ordenskanselliet

Jonathan Henning

ordenskanselliet@valkyrien1898.no
Leder Ordenskanselliet har ansvar for å ivareta og videreutvikle foreningens tradisjoner.
Les stillingsbeskrivelse
NK Ordenskanselliet

Sigurd Bergsli

ordenskanselliet@valkyrien1898.no
NK Ordenskanselliet har ansvar for å ivareta og videreutvikle foreningens tradisjoner.
Les stillingsbeskrivelse
Leder Kontrollkomité

Robin Moen

kontrollkomite@valkyrien1898.no
Har ansvar for å kontrollere og revidere Valkyrienstyrets arbeid.
Les stillingsbeskrivelse
NK Kontrollkomité

Matias Pontoppidan

kontrollkomite@valkyrien1898.no
Har ansvar for å kontrollere og revidere Valkyrienstyrets arbeid.
Les stillingsbeskrivelse