2022/2023

Valkyriestyret

§ 3-1 Valkyrien ledes av et styre som skal bestå av ni medlemmer. Styret velges på den ordinære generalforsamling for ett år om gangen.

§ 3-3 Det enkelte styremedlems ansvar og arbeidsoppgaver, der disse ikke eksplisitt fremgår av loven, er nedfelt i egne stillingsbeskrivelser, ref. vedlegg 3. Dette vedlegg kan endres ved ordinært styrevedtak.

§ 6-3 Styret oppnevner ressurspersoner til å dekke nødvendige verv etter behov. Likeledes kan styret nedsette komitéer, utvalg og råd til utredning og gjennomføring av spesielle saker.

  Siste møtereferater

  I en tid hvor informasjonstavlen vår ikke er tilgjengelig har vi gjort møtereferatene fra styremøtene tilgjengelig her, slik at du når som helst kan holde deg oppdatert med hva styret arbeider med.

  Styremedlemmer

  IMG_3026


  Jonas Larsen

  President


  president@valkyrien1898.no

  IMG_2976


  Benedicte Gjessing Sundt

  Visepresident


  vp@valkyrien1898.no

  IMG_3023


  Filip Hoem

  Økonomiansvarlig


  oko@valkyrien1898.no

  IMG_3013


  Sander Marken

  Organisasjonssekretær


  orgsek@valkyrien1898.no

  IMG_3006


  Marcus Hovelsen

  Messeforstander


  valhall@valkyrien1898.no

  IMG_2996


  Magnus Wedege Polsrød

  Leder VIL


  vil@valkyrien1898.no

  Redaktør Regine Eide


  Regine Stokkevåg Eide

  Redaktør Dogwatch


  dogwatch@valkyrien1898.no

  IMG_3018


  Julian Riis

  Leder FPR


  fpr@valkyrien1898.no

  IMG_2966


  Frida Dahl Muren

  Kommunikasjonsansvarlig

  kommunikasjon@valkyrien1898.no

  IMG_2956


  Robin Moen

  Leder kontrollkomité

  kontrollkomite@valkyrien1898.no

  IMG_2981


  Matias Døsen Pontoppidan

  NK Kontrollkomité

  kontrollkomite@valkyrien1898.no

  IMG_2987


  Jonathan Henning

  Leder Ordenskanselliet

  ordenskanselliet@valkyrien1898.no


  Navn

  Eksternansvarlig

  ekstern@valkyrien1898.no


  Sigurd Blakstad Bergsli

  Nestleder Ordenskanselliet

  ordenskanselliet@valkyrien1898.no

  president synne mjelva sitt styre av 2020/2021

  Styrets intensjon

  Første mål

  Styret skal arbeide for å styrke avdelingsfølelse blant foreningens medlemmer, i den hensikt å øke det sosiale samholdet i kadetthverdagen.

  Andre mål

  Styret skal arbeide for å styrke samarbeidet, og kommunikasjonen mellom krigsskolene, i den hensikt å danne en felles plattform for kadettforeningene.

  Vil du bli en del av styret?

  Valkyriestyret velges hvert år på Generalforsmalingen. Alle Valkyriens medlemmer er stemmeberettiget under Generalforsmalingen og er Valkyriens høyeste organ.