2021/2022

Valkyriestyret

§ 3-1 Valkyrien ledes av et styre som skal bestå av ni medlemmer. Styret velges på den ordinære generalforsamling for ett år om gangen.

§ 3-3 Det enkelte styremedlems ansvar og arbeidsoppgaver, der disse ikke eksplisitt fremgår av loven, er nedfelt i egne stillingsbeskrivelser, ref. vedlegg 3. Dette vedlegg kan endres ved ordinært styrevedtak.

§ 6-3 Styret oppnevner ressurspersoner til å dekke nødvendige verv etter behov. Likeledes kan styret nedsette komitéer, utvalg og råd til utredning og gjennomføring av spesielle saker.

  Siste møtereferater

  I en tid hvor informasjonstavlen vår ikke er tilgjengelig har vi gjort møtereferatene fra styremøtene tilgjengelig her, slik at du når som helst kan holde deg oppdatert med hva styret arbeider med.

  Styremedlemmer

  Tiril Marie Alfsen


  Tiril Marie Alfsen

  President


  president@valkyrien1898.no

  Kasper Stefanussen


  Kasper Gjennestad Stefanussen

  Visepresident


  vp@valkyrien1898.no

  Marcus Klepp


  Marcus Mo Klepp

  Eksternansvarlig

  ekstern@valkyrien1898.no
  Hanna Ihlen


  Hanna Kristine Ihlen

  Økonomiansvarlig


  oko@valkyrien1898.no

  Knut Nedregård


  Knut Bergan Nedregård

  Organisasjonssekretær


  orgsek@valkyrien1898.no

  Marcus Hoff


  Marcus Hoff

  Messeforstander


  valhall@valkyrien1898.no

  Jørgen Mejland smil


  Jørgen Mejland Hansen

  Leder VIL


  vil@valkyrien1898.no

  Fride Hoem


  Fride Straumsheim Hoem

  Redaktør Dogwatch


  dogwatch@valkyrien1898.no

  Magnus Røsand


  Magnus Svensson Røsand

  Leder FPR


  fpr@valkyrien1898.no

  Abel Sagflaat Warholm


  Abel Sagflaat Warholm

  Kommunikasjonsansvarlig

  kommunikasjon@valkyrien1898.no

  Martin Andressen


  Martin Sløveren Andressen

  Leder kontrollkomité

  kontrollkomite@valkyrien1898.no

  Robin Moen


  Robin Moen

  NK Kontrollkomité

  kontrollkomite@valkyrien1898.no

  Jørgen Nilsen


  Jørgen Nilsen

  Leder Ordenskanselliet

  ordenskanselliet@valkyrien1898.no

  Jonathan Henning


  Jonathan Henning

  Nestleder Ordenskanselliet

  ordenskanselliet@valkyrien1898.no

  president synne mjelva sitt styre av 2020/2021

  Styrets intensjon

  Første mål

  Styret skal arbeide for å styrke avdelingsfølelse blant foreningens medlemmer, i den hensikt å øke det sosiale samholdet i kadetthverdagen.

  Andre mål

  Styret skal arbeide for å styrke samarbeidet, og kommunikasjonen mellom krigsskolene, i den hensikt å danne en felles plattform for kadettforeningene.

  Vil du bli en del av styret?

  Valkyriestyret velges hvert år på Generalforsmalingen. Alle Valkyriens medlemmer er stemmeberettiget under Generalforsmalingen og er Valkyriens høyeste organ.