2021/2022

Valkyriestyret

§ 3-1 Valkyrien ledes av et styre som skal bestå av ni medlemmer. Styret velges på den ordinære generalforsamling for ett år om gangen.

§ 3-3 Det enkelte styremedlems ansvar og arbeidsoppgaver, der disse ikke eksplisitt fremgår av loven, er nedfelt i egne stillingsbeskrivelser, ref. vedlegg 3. Dette vedlegg kan endres ved ordinært styrevedtak.

§ 6-3 Styret oppnevner ressurspersoner til å dekke nødvendige verv etter behov. Likeledes kan styret nedsette komitéer, utvalg og råd til utredning og gjennomføring av spesielle saker.

  Siste møtereferater

  I en tid hvor informasjonstavlen vår ikke er tilgjengelig har vi gjort møtereferatene fra styremøtene tilgjengelig her, slik at du når som helst kan holde deg oppdatert med hva styret arbeider med.

  Styremedlemmer

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret--17


  Synne Mjelva

  President

  958 74 082
  president@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret--12


  Peter Agdestein

  Visepresident

  952 07 615
  vp@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret--11


  Tord Meyer-Vikaskag

  Eksternansvarlig

  454 41 449

  ekstern@valkyrien1898.no
  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret--18


  Åge Gjengedal Sætre

  Økonomiansvarlig

  462 84 081
  oko@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret-1980-2


  Irmelin Midlang Moen

  Organisasjonssekretær

  472 64 023
  orgsek@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret--15


  Henrik Nødset Skåtun

  Messeforstander

  907 21 118
  valhall@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret--19


  Andreas Engum Trones

  Leder VIL

  958 78 508
  vil@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret-00013-2


  Siri Anette Schultz Aamodt

  Redaktør Dogwatch

  473 62 843
  dogwatch@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret--14


  Jone Måsøy

  Leder FPR

  400 44 029
  fpr@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret-


  Carl Hermann Corneliussen

  Kommunikasjonsansvarlig

  905 06 154

  kommunikasjon@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret--20


  Erik Houge

  Leder Kontrollkomite

  486 07 981

  kontrollkomite@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret--13


  Martin Andressen

  NK Kontrollkomite

  464 24 337

  kontrollkomite@valkyrien1898.no

  Foto_Henrik_Skåtun_2020_ValkyrienStyret--16


  Filip Husebø

  Leder Ordenskanselliet

  903 61 540

  ordenskanselliet@valkyrien1898.no

  Bilde1


  Jørgen Nilsen

  Nestleder Ordenskanselliet

  916 99 848

  ordenskanselliet@valkyrien1898.no

  president synne mjelva sitt styre av 2020/2021

  Styrets intensjon

  Første mål

  Styret skal arbeide for å styrke avdelingsfølelse blant foreningens medlemmer, i den hensikt å øke det sosiale samholdet i kadetthverdagen.

  Andre mål

  Styret skal arbeide for å styrke samarbeidet, og kommunikasjonen mellom krigsskolene, i den hensikt å danne en felles plattform for kadettforeningene.

  Vil du bli en del av styret?

  Valkyriestyret velges hvert år på Generalforsmalingen. Alle Valkyriens medlemmer er stemmeberettiget under Generalforsmalingen og er Valkyriens høyeste organ.