19th Competition on Law of Armed Conflict

Har du lyst på en tur til San Remo, Italia?

Dato for arrangementet: 23. – 27. mars 2020

Øk din kunnskap og forståelse om hvordan krigens folkerett anvendes i militære operasjoner!

Temaer: Makt & Myndighetsutøvelse, Hjemmelsgrunnlag, Legalitet og Legitimitet.

Bli med i kampen om å delta på den 19. internasjonale militær-akademiske konkurransen i krigens folkerett for kadetter i San Remo!

Forbered deg og øk dine kunnskaper i det juridiske domenet gjennom tre spissede ekstraordinære leksjoner i uke 4.

De vil gi et godt grunnlag på å erverve kunnskaper som vil være nyttig til å konkurrere seg til en plass på laget, men ekskluderer ingen (som ikke har deltatt) fra å bli med i kampen.

Laget vil bli tatt ut på bakgrunn av en spørrekonkurranse, hvor finalistene skal fremføre en 5 min selvlaget presentasjon av militær operasjoner i juridisk-kontekst.  Mer info om opptaket kommer!

The Academies Competition provides teams of 3 Officer Cadets from the top military academies from around the world with an early appreciation of the critical importance of humanitarian law in multi-national military operations. This is achieved by dividing the cadets into multi-national mixed teams representing fictional countries involved in an escalating international military operation.

Each team has to deal effectively with the reality of complex geopolitical situations while at the same time conducting an efficient military operation in accordance with the obligations of IHL. Each team is required to provide advice to an experienced Joint Operations Commander (JOC) in the presence of IHL experts who continually evaluate the performance of the cadets both individually and as a team.

At the conclusion of the Competition prizes will be awarded to the best mixed teams and the best individual cadets according to their overall scores. A special “Spirit of Sanremo” prize is also awarded to the most deserving cadet.

våren 2020

Leksjoner

Leksjonene gjennomføres på Tordenskjold, Haakonsvern og har varighet på 45 min varighet. Oppstart 11.45 i klasserom Ormen.

  1. leksjon: Krigen – Onsdag 22. januar
    Folkerettens grunntrekk og prinsipper for maktanvendelse.
  2. leksjon: Freden – Torsdag 23. januar
    Nasjonale regler for maktanvendelse i lys av folkerettens menneskerettigheter.

  3. leksjon 3: Verden i dag – Mandag 17. februar
    Maktanvendelse i væpnet konflikt uten at statsmakter står (direkte) mot hverandre.

Målet med krigens folkerett er ikke å forby krig, men å lage regler som passer på at krigen ikke fører til unødvendige lidelser. En svært viktig del av reglene for krig er å beskytte de som ikke deltar aktivt i krigen: De sivile.