Program for GF 2021

Holdes oppdatert under hele generalforsamlingen. 

Grønn uthevet tekst viser hvor langt vi har kommet.

Valg av nytt styre (08:00)

President

Visepresident 

Eksternansvarlig

Økonomiansvarlig 

Organisasjonssektrær 

Messeforstander

Leder Valkyrien Idrettslag 

Redaktør Dogwatch 

Leder Fagpolitisk råd

Kommunikasjonsansvarlig 

Nestleder Kontrollkomité

PAUSE (10:05 -10:20)

Økonomi og budsjettvedtak (10:20)
ved økonomiansvarlig Åge Sætre

Årsmøte Valkyrien Idrettslag (10:40)
ved leder VIL Andreas Trones

Årsberetning (10:50)
ved president Synne Mjelva

Avsluttende ord
ved ansvarlig kadett for GF Marte Gravem

Lunsj
GOU 2 11:40

GOU 3 12:05