Valkyrienstjernen u bakgrunn

Støtte

medlemskap

Som medlem i Valkyrien får du en rekke fordeler utover å være en del av fellesskapet. Delta på alle Valkyriens arrangementer, ta del i idrettslaget, motta Dogwatch og dra nytte av alle de andre medlemsfordelene.

Det finnes to ulike typer støttemedlemskap – et passivt og et aktivt.

Ta forbindelse med organisasjonssekretæren ved spørsmål.

 

Hvorfor bli støttemedlem i Sjøkadettforeningen Valkyrien?

“En gang kadett, alltid kadett” lyder ordtaket. Som tidligere kadett vil du alltid ha en plass i Valkyrien, men som støttemedlem vil du få noen ytterligere fordeler. Det finnes to ulike typer støttemedlemskap – et passivt og et aktivt.

Aktivt støttemedlemskap – 500 kr

Det aktive medlemskapet er for deg som ønsker og ta del i miljøet, samt motta samme tilbud som kadettene på skolen. Her er noen av fordelene ved aktivt støttemedlemskap.

  • Alle utgivelser av Dogwatch gjennom året
  • Alle medlemsfordelene
  • Delta på en rekke av Valkyriens arrangementer
  • Delta på idrettsarrangementer med Valkyrien Idrettslag som klubb.

Passivt medlemskap – 250 kr.

Dette medlemskapet er for deg som ønsker og støtte Valkyrien med en hyggelig gest i form av en symbolsk sum på 250 kr.

Hvem kan bli medlem?

Faller du inn under en av gruppene i Valkyriens lov § 1-3 har du mulighet til å opptas som støttemedlem i Sjøkadettforeningen Valkyrien av 1898. 

  • alle offiserer uteksaminert fra Sjøkrigsskolen
  • medlemmer av Sjøkrigsskolens militære og sivile stab
  • elever ved Forsvarets Stabsskole
  • kadetter ved sivile høyskoler/universiteter – elever ved halvårig kvalkurs (KVK)

Alle kan bli passive støttemedlemmer.

Slik melder du deg inn

Send en mail til orgsek@valkyrien1898.no med navn, hvilket støttemedlemskap du ønsker, adresse, e-post og telefonnummer. Innbetalingen gjøres til Valkyriens konto: 9528.05.09257. Merk med navn og hvilket støttemedlemskap du ønsker!

Når mail og innbetaling er mottatt vil de med passivt støttemedlemskap motta en bekreftelse på mail, og de med aktivt støttemedlemskap vil motta medlemskort og Dogwatch i posten.