Lørdag

Øverste seksjon inneholder administrativ informasjon. Lenger nede finner du programmet.

Administrativt

Telefon til OPS: 98903951

Garderobe og dusjfasiliteter

For våre gjester vil det være mulighet for å bruke garderobene inne på treningsrommet på Borgen forlegning (kart over leirområdet) under hele NAKA. Her er det dame- og herregarderobe med dusjer. Det er ikke nødvendig med besøkskort/adgangskort for å komme seg inn, da det ligger helt i Sør-enden på Borgen. Herregarderoben har en annen inngang på Borgen enn damegarderoben (se bilde).

Unntak fra fordeling etter Sjettagren

De fleste ønsker nok å ta en dusj før banketten. Derfor er det laget en annen fordeling, slik at det ikke blir overfyllt i garderobene.

KSGarderobe/dusj i Idrettshallen nede ved kaien
CISK/LKSKCISK/LKSK: Garderobe/dusj på Borgen treningsrom
Antrekk

Antrekk for arrangementer står nevnt i programmet. Dersom man ikke har utlevert Mess2/Mess3 skal det benyttes korresponderende sivilt antrekk – mørk dress.

Militære bestemmelser på base Sjøkrigsskolen
  • Det skal benyttes hodeplagg utendørs. Unntak er mellom Sjøsiden og skolebygg, samt i nær tilknytning til utgangsdører. Hodeplagg skal alltid benyttes på Petter Wessel Tordenskjolds plass (paroleplass).
  • Ved flaggheis/hal skal arbeid og gange opphøre og det skal hilses til flagget.

Program

Antrekk: Idrettsantrekk i skolens farger

HvaNår
Frokost (Vinland)
Fordeling:
-KS: 0700-0720
-LKSK: 0700-0720
-CISK: 0720-0740
-GOU1: 0720-0740
-GOU2: 0735-0800
-GOU3: 0735-0800
0700-0800

Formiddag

Antrekk: Idrettsantrekk i skolens farger

HvaNår
Fotball (Lyngbøhallen)
-Oppsett
–SKSK-LKSK
–ILKS-CISK
–SKSK-CISK
–LKSK-ILKS
–SKSK-ILKS
–CISK-LKSK
0830-1330
Pistol (Skytebane SKSK)0810-1100
Lunsj (Lyngbøhallen)1040-1240
Rifle (Melkeplassen)
-Buss går 1130 utenfor portvakten
1200-1400

Ettermiddag

Antrekk: Idrettsantrekk i skolens farger

HvaNår
Sjefskonkurranse (Parole)
Antrekk: Lett felt
1400-1430
Sjettagren1500-1530
Middag (Vinland)
KUN SKSK IKKE DELTAGENDE PERSONELL. FOR DELEGASJONER ER DET BANKETT
1515-1620

Kveldsaktiviteter

Antrekk: MESS2/MESS3 (mørk dress/kjole) for bankett. Ellers Smart casual i henhold til messereglementet.

HvaNår
Bankett (Aulaen)
-Oppmøte 1830
1830-2200
Etterfest Valhall
-Guz & Greve
1900-0200