Generalforsamling

§ 4-1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet

  Valkyriens inviterer til Generalforsamling 2020

  I den forbindelse oppfordres alle som vurderer å søke til verv om å gjøre dette. Det er et år som gir stor beslutningsmyndighet og innsikt i drift av foreningen og kadettmassen, en mer givende skolehverdag og mange spennende utfordringer. Foreningen driftes av kadetter for kadetter for at skolehverdagen skal bli noe mer enn en skolehverdag. Nettopp derfor er det behov for ditt engasjement og initiativ. Vedlagt følger stillingsbeskrivelser for de ulike vervene. Frist for å stille til verv er 06.01.2020 kl.1200.

  Generalforsamling 2020

  8. januar 2020

  Tid & sted

  Årets generalforsamling for Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien gjennomføres onsdag 8 januar 2020 kl. 12.00 til ca. kl.16.00 i aulaen.

  Still til verv

  Ønsker du å stille til verv, skriv deg opp på listen med navn, klasse og ønsket verv på liste hengende utenfor Vinland. Frist for å stille til verv er 06.01.2020 kl.1200.

  Styreverv


  Økonomiansvarlig


  Organisasjonssekretær


  Leder Kontrollkomité


  NK Kontrollkomite


  Leder Ordenskanselliet


  Nestleder Ordenskanselliet

  Ofte stilte spørsmål

  Kan GOU 1 søke på verv?

  Liste på Linderud er hengt opp, der kan dere skrive dere på. Stillingsbeskrivelser finner dere her og sendt på ugradert mail. I tillegg kan dere skrive dere opp på listen ved Vinland SKSK etter juleferien. Ellers er det bare å spørre de som er i styret eller andre om dere lurer på noe.

  Hvilke verv kan jeg søke på?

  Alle verv kan i utgangspunktet søkes på, med unntak i leder for kontrollkomitéen, og Ordenskanselliet. NK Kontrollkomité vil automatisk bli leder etter ett år. Ordenskanselliet har egen søknadsprosess.

  Hvordan foregår valget?

  Valget avholdes i den rekkefølgen vervene er skrevet i loven.  Kandidatene får en gitt taletid før avstemning ved håndsopprekning skjer umiddelbart etter siste kandidat.

  Hvor lang taletid får jeg?

  Presidentkandidatene får tre minutter taletid hver, før avstemning gjøres. Resterende verv har to minutter taletid.

  Vil du bli en del av styret?

  Valkyriestyret velges hvert år på Generalforsmalingen. Alle Valkyriens medlemmer er stemmeberettiget under Generalforsmalingen og er Valkyriens høyeste organ.

  Som styremedlem for du i tillegg til å utvikle deg selv hvert med på å planlegge mange spennende aktiviteter. Du vil få et unikt innblikk i hva som rører seg på skolen og bli kjent med mange kadetter på tvers av klasser. 

  Valkyrien er i tillegg helt avhengig av engasjerte sjeler for å drive sitt arbeid videre. Nettopp du kan bidra, enten i styret eller som medlem!

  I forkant av Generalforsamlingen henges stillingsbeskrivelsene til styrevervene opp på informasjonstavlen utenfor Vinland. Her blir det også mulig å nominere seg selv. 

  Under selve Generalforsamlingen får du tre minutter til å presentere deg selv før det stemmes ved håndsopprekning ett verv av gangen.