Generalforsamling

§ 4-1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet

  Valkyriens inviterer til Generalforsamling 2021

  I den forbindelse oppfordres alle som vurderer å søke til verv om å gjøre dette. Det er et år som gir stor beslutningsmyndighet og innsikt i drift av foreningen og kadettmassen, en mer givende skolehverdag og mange spennende utfordringer. Foreningen driftes av kadetter for kadetter for at skolehverdagen skal bli noe mer enn en skolehverdag. Nettopp derfor er det behov for ditt engasjement og initiativ. Vedlagt følger stillingsbeskrivelser for de ulike vervene. Frist for å stille til verv er innen 18.01.2020.

  Oppdatering

  18. januar 2021

  Det nærmer seg generalforsamling, og vi ønsker derfor å komme med noen oppdateringer og noen påminnelser! Smittevernstiltakene gjør det ikke mulig for samling av GOU 2 i aulaen, og de vil derfor bli nødt til å møte opp i klasserom. For kandidatene fra GOU 1 er videoappell fortsatt gjeldende, og her presiseres det igjen at det skal være en enkel video uten redigering, slik en appell ville blitt gjennomført i aulaen. Resterende kandidater fra GOU 2 møter opp i aulaen.

  Endringer i programmet

  Endring i programmet GOU 1 har et tett program og vil ikke kunne delta på hele generalforsamlingen. Med hensyn til dette vil selve valget av styret foregå først, og vi ber folk bidra til effektiviteten under opptelling av stemmer ol. Det er derfor også viktig at alle er klare til å begynne klokken 08.00. Etter valget vil GOU1 få lov til å fortsette programmet sitt med KNM «Statsraad Lehmkuhl», og resterende vil fortsette med resten av generalforsamlingen.

  Nye spisetider!

  For å sikre at vi får fullført generalforsamlingen før lunsj vil spisetidene bli endret til GOU2 – 11:40-12:05 GOU3 – 12:05-1230

  Antrekk

  Antrekket for valgdagen er T1 for GOU2 og GOU3.

  12. januar 2021

  Vi vil tilstrebe å få til en samling av GOU2, styret og kandidatene i aulaen slik at kandidatene kan holde appellen sin der slik en vanlig generalforsamling ville gått for seg. Per i dag godkjenner ikke føringene fra Forsvaret en samling av dette antallet mennesker, men vi forventer nye og endrede føringer 17/18 januar. Vi planlegger derfor å gjennomføre med samling i aulaen, men dette er selvfølgelig med forbehold om at smittesituasjonen ikke forverres.

  PLAN B

  Mtp usikkerheten ber vi kadettene være forberedt på endringer, og planlegger også en fulldigital generalforsamling, hvor kun kandidater og styret samles i aulaen. Dette betyr at kandidatene som befinner seg på skolens område vil slippe å spille inn video. Resterende kadetter møter i dette tilfellet i respektive klasserom, hvor det vil bli streamet fra aulaen.

  Generalforsamling 2021

  20. januar 2021

  20. januar 2021

  Tid & sted

  Årets generalforsamling for Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien gjennomføres onsdag 20. januar 2021 kl. 08.00 til ca. kl.16.00 på Microsoft Teams (eller tilsvarende).

  Still til verv

  Ønsker du å stille til verv, skriv deg opp på listen med navn, klasse og ønsket verv på liste hengende utenfor Vinland. Frist for å stille til verv er innen 18. januar 2021.

  Styreverv


  Økonomiansvarlig


  Eksternansvarlig


  Kommunikasjonsansvarlig


  Redaktør Dogwatch


  Leder Kontrollkomité


  NK Kontrollkomite


  Leder Ordenskanselliet


  Nestleder Ordenskanselliet

  Ofte stilte spørsmål

  Kan GOU 1 søke på verv?

  Stillingsbeskrivelser finner dere her og utenfor Vinland. For å melde kandidatur skriver man seg opp på listene utenfor Vinland før 18. januar. Ellers er det bare å spørre de som er i styret eller andre om dere lurer på noe.

  Hvilke verv kan jeg søke på?

  Alle verv kan i utgangspunktet søkes på, med unntak i leder for kontrollkomitéen, og Ordenskanselliet. NK Kontrollkomité vil automatisk bli leder etter ett år. Ordenskanselliet har egen søknadsprosess etter generalforsamlingen (mer info kommer).

  Hvordan foregår valget?

  Valget avholdes i den rekkefølgen vervene er skrevet i loven.  Kandidatene får en gitt taletid før avstemning ved håndsopprekning skjer umiddelbart etter siste kandidat.

  Hvor lang taletid får jeg?

  Presidentkandidatene får tre minutter taletid hver, før avstemning gjøres. Resterende verv har to minutter taletid. Kandidater som er på kurs eller liknende og som ikke kan delta iht. lovens § 4-21 sender inn sin taletid på video. I 2021 blir samtlige mest sannsynlig innsendt i videoformat.

  Hvordan endres valkyriens lover?

  Et vedtak på generalforsamling (eller ekstraordinær generalforsamling) er eneste mulighet for å endre på våre lover. Lovendringsforslagene kan sendes til leder for Kontrollkomiteen, Erik August Nordtorp Houge, på kk@valkyrien1898.no. Fristen for innsendelsen er 15. januar.

  Valkyrieloven er tilgjengelig her.

  Kan jeg stille til verv uten å delta på GF?

  Du må delta på generalforsamling for å kunne stille til verv. Dette betyr i hovedsak at du må møte fysisk. Unntaket er beskrevet i lovens § 4-21. 

  «Hvis en gruppe eller klasse av skolemessige årsaker, ikke kan møte på generalforsamling, kan det tilrettelegges for stemming uten personlig fremmøte. Dette må vedtas av styret og det oppnevnes en kontaktperson. En gruppe betegnes som minst 10 personer Medlemmene av gruppen eller klassen kan stille til valg under samme betingelser som tilstedeværende medlemmer».

  Kan jeg komme med benkeforslag?

  Det er kun kandidater som allerede har meldt sitt kandidatur før fristen som kan stille til andre verv etter å selv ikke ha blitt valgt til det vervet man opprinnelig søkte på.

  Benkeforslag til lovendringer aksepteres ikke.

  Spørsmål og ytterligere informasjon

  Presiseringer rundt gjennomføring, og annen informasjon vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.

  Alt om generalforsamling står beskrevet i lovene og på denne siden.

  Vil du bli en del av styret?

  Valkyriestyret velges hvert år på Generalforsmalingen. Alle Valkyriens medlemmer er stemmeberettiget under Generalforsmalingen og er Valkyriens høyeste organ.