Betaling for Bankett NAKA 2023

Betaling for bankett NAKA 2023 har åpnet. Det er kun delegasjonene fra hver skole som deltar på banketten og skal betale.

Du finner betalingen her: NAKA 2023 – Kuvertpris for bankett

Nasjonalt Kadettstevne er en lang tradisjon hvor Luftkrigsskolen,
Krigsskolen, Sjøkrigsskolen og nå også Cyberingeniørskolen, utfordrer
hverandre til kappestrid. I år arrangeres NAKA på Sjøkrigsskolen og for 62
gang! NAKA er et samarbeid mellom skolene våre og en ypperlig anledning
for relasjonsbygging på tvers av grener og skoler.
Under NAKA 2023 skal det konkurreres i svømming, løping, håndball,
skyting og futsal. Dette er poenggivende konkurranser som teller opp mot
den sammenlagte seieren.