Valkyriens Ærespris

Valkyriens Ærespris

Kull Søren Brandsnes mottok i dag sitt symbol for fullført utdanning på Sjøkrigsskolen med sin Valkyriering. I den forbindelse mottok Pia Martine Slette Valkyriens ærespris for sitt genuine engasjement for Valkyrien. Hun har gjennom tre år på Sjøkrigsskolen sittet to år i Valkyrienstyret som orgsek og President. Videre har Pia vist enorm arbeidskapasitet hvor hun sjonglerer Valkyrienverv, skole og andre interesser på en imponerende måte. Pia har blant annet vært en stor pådriver i etableringen av Sjøkrigsskolens kvinnelige roklubb (SKKR) i tillegg til at hun har hatt en finger med i det meste som har skjedd på skolen de siste 3 årene.

Valkyrien takker så mye for innsatser og ønsker Pia Martine Slette lykke til i avdeling!