TENTATIVT PROGRAM, VALKYRIENS LEDERSKAPSSYMPOSIUM 2018   
08:00-08:30 Mottagelse og formell åpning Sjef Sjøkrigsskolen  
08:30-09:00 Erfaringer fra Kystvakten Flaggkommandør Ottar Haugen Kronprins Haakons Aula
09:05-09:45 Erfaringer fra internasjonalt samarbeid og ledelse i stående maritime styrker Orlogskaptein Stian Berge Kronprins Haakons Aula
09:45-10:00 Kaffepause          Resepsjon
10:00-10:55 Tolkning i en interkulturell kontekst Ayesha Ariana Wolasmal Kronprins Haakons Aula
       
11:00-11:50 Lunsj          Vinland
       
11:55-12:50 Ledelsesutfordringer i krise & konflikt Laila Bokhari Kronprins Haakons Aula
12:50-1305 Kaffepause          Resepsjon
13:05-14:00 Lederskap og kultur – hva er spesielt for spesialstyrker? Dr. Tone Danielsen Kronprins Haakons Aula
14:05-15:00 Lederskapsutfordringer i internasjonale operasjoner – fra teori til praksis MJK Kronprins Haakons Aula
15:15-16:00 Paneldebatt Åse Gilje Østensen Kronprins Haakons Aula
       
16:30-18:00 Middag & avslutning            Vallhall