Valkyriens Lederskapssymposium 2018
– Interkulturelt Lederskap –
Torsdag 19. April 2018

Lederskapssymposiet er en hel dag der Sjøkrigsskolen går vekk fra opprinnelige undervisningsplaner, for å gi kadettene muligheten til å innhente erfaringer innen lederskap fra andre med tilknytning til Forsvaret, både tidligere ansatte og stadig tjenestegjørende. Dagens hensikt er todelt: først og fremst skal den gi kadettene et påfyll av lederskapserfaringer, i håp om at disse vil komme til nytte i senere jobbkarriére. For det andre skal den bidra til å bygge broer mellom dem som gjennomfører utdanning og arbeidsplassene de vil møte om få år. Av prominente gjester har arrangementet ved tidligere gjennomføringer kunnet skilte med foredrag av blant annet Norges utsending til Brüssel generalløytnant Robert Mood og Per Høiby, sjef for konsulentbyrået First House.

Temaet for årets lederskapssymposium er “Interkulturelt lederskap”. I dette legger vi all form for lederskap man som norsk offiser vil utøve på tvers av nasjoner og folkeslag, der forståelse og aksept for lokale skikker og verdier gjør seg gjeldende. Slik vi ser det vil slike situasjoner oppstå i samarbeid med andre nasjoner, folk eller religiøse grupper. Først og fremst anser vi dette som et tema som vil kunne treffe oss som kadetter allerede kort tid etter at vi har fullført vår utdannelse. Vi er også av det inntrykk at dette temaet ikke får nok fokus i læreplanene slik de ligger i dag. Som ansatt i Sjøforsvaret, enten det er i Marinen, Kystvakten eller i noen av de landbaserte avdelingene, er samarbeid på̊ tvers av nasjonaliteter noe man til stadighet møter på̊, være seg i samarbeid med andre NATO-nasjoner, fiskerioppsyn i nord eller på internasjonale operasjoner i utlandet. Vi håper denne dagen også kan gi godt utbytte for ansatte i forsvaret.

Dagen vil bestå av dyktige foredragsholdere med førstehåndserfaring, en paneldebatt og nettverksbygging med påfølgende tapas og mingling i Valhall. Mer Info om foredragsholdere og program vil komme i fanen over.

ANTREKK: T1 (foredrag), Pent sivilt i Valhall.
BILLETTPRIS: 200 kr (Inkludert tapas i Valhall, lunsj kjøpes på automat utenfor vinland).
BILLETTER: kjøpes på Vipps, tlf: 87174 (Valkyrien). Merkes med navn og tlf.nr. Kadetter går gratis og er automatisk påmeldt
 PÅMELDINGSFRIST: 12. april 2018.
KLOKKESLETT: 0800-1600. Tapas og mingling fra 1630 og utover.