– Dr. Tone Danielsen, forsker v/FFI.
Tone har i løpet av en lang karriére blant annet fulgt Marinejegerkommandoen over en periode på 18 måneder. Tiden resulterte i en studie ved navn «hos oss sitter kulturen i hjertet». Tone er i dag aktuell med en bok om samme tema. Vi har utfordret Tone på dette, og stilt henne spørsmål om hva «den gjengse offiser» kan lære av nettopp MJK og måten deres operatører agerer med andre nasjoner i militær sammenheng, men også sivilbefolkning.

Hos oss siter kulturen i hjertet
https://www.ffi.no/no/Rapporter/12-00516.pdf

https://www.ffi.no/no/Forskningen/strategiske-analyser-fellessystemer/KONOPS/Our%20researchers/Sider/Tone-Danielsen.aspx

– Ayesha Ariana Wolasmal.
Tidligere tolk for styrkesjefen i Faryab i Afghanistan, deretter spesialrådgiver ved ambassaden i Kabul. Jobber i dag for Verdens Helseorganisasjon i Jordan, og flyr den lange veien hjem for å fortelle oss om sine erfaringer. I et portrett gjort med Dagsavisen i 2016 uttalte hun blant annet at hun tror språk noen ganger er overvurdert i slike situasjoner, og at det å komme i kontakt med sivilbefolkningen ofte handler om helt andre egenskaper. Dette sitater danner grunnmuren for det vi har utfordret Ayesha på i sitt foredrag.

Utvalgt historie hos itjenestefornorge.no
https://itjenestefornorge.no/historier/ayesha-ariana-wolasmal

 

– Flaggkommandør Ottar Haugen, sjef for Kystvakten.
FKOM Haugen kommer til å holde en åpning der han setter temaet i kontekst, og forklarer hvordan dette påvirker Kystvaktens oppdragsportefølje i det daglige.

– Tidligere statssekretær Laila Bokhari
Laila har en svært variert bakgrunn, både som forfatter, terrorforsker, diplomat og statssekretær – både på Statsministerens kontor og i Utenriksdepartementet. Med sitt foredrag har vi oppfordret Laila til å trekke frem egenskaper som hun anså som viktige for å få til et vellykket samarbeid i de ulike posisjonene.

– Orlogskaptein Stian Berge
Tidligere skipssjef i Minevåpenet med lang erfaring fra NATO sine stående styrker. Han skal dele sine erfaringer innen lederskap og om samarbeidet i de internasjonale stående styrkene.

-MJK
Lederskapsutfordringer i internasjonale operasjoner – Fra teori til praksis.