Ordenskanselliet

 

Ordenskanselliet består til enhver tid av to personer, en leder og en 2. kansler. Hovedoppgaven til ordenskanselliet er å etterleve de tradisjonene som Valkyrien har, samt følge opp de statutter og lover som finnes for organisasjonen. Samtidig er en praktisk oppgave å sørge for bestilling av Valkyrienringer til avgangskullene.

 

§9-1     «Ordenskanselliet er, på generalforsamlingens vegne, vokter av Valkyriens symboler og tradisjoner og de måter disse er tillatt brukt på.»

 

Valkyrieringen

ring

 

Valkyrieringen er for uteksaminerte kadetter ved Sjøkrigsskolen det fremste symbol på deres innsats og deltagelse, i og for Sjøkadettforeningen av 1898, Valkyrien, gjennom hele utdanningsperioden.

 

§13-1-1     «Valkyriens gullring skal være en gullring med Valkyrienstjernen i gull på sort bunn. Ringen representerer en fullverdig krigsskoleutdannelse ved Sjøkrigsskolen og kadettenes felleskap gjennom Valkyrien. Ringen kjøpes og bæres av offiserer som i sin helhet har fullført og bestått alle elementer i bransjeutdannelsen ved Sjøkrigsskolen. Videre kreves det at man har vært medlem av Valkyrien under hele undervisningstiden ved Sjøkrigsskolen.»

 

Dette gjelder også dersom du aldri har vært i besittelse av en valkyriering og ønsker å begynne å gå med den, eller om du har vært uheldig og mistet den og trenger en ny. Ta forbindelse med Ordenskanselliet pr. epost og forklar din situasjon samt kontaktinformasjon, og vi vil hjelpe deg videre.

Det ble i januar 2013 inngått en avtale med Nordiam Ola Harsheim, som leverer valkyrieringen. Dette er samme leverandør som Valkyrien benyttet på xx-tallet, og som har levert ringer til flere kull på KS. Vår leverandør vil hjelpe dere så straks dere har tatt forbindelse med Ordenskanselliet og mottatt en kjøpstillatelse.

 

Prisen på ringen endrer seg med dollarkursen og markedets gullpris, og er pr. dags dato:
Herrering med bunn (hul):       5400 ,- NOK
Herrering i massivt gull:          
9500 ,- NOK
Damering med bunn (hul):       5000 ,- NOK
Damering i massivt gull:          7800 ,- NOK
Denne oppdateres fortløpende.

 

Ex unitate vires

 

Kontaktinformasjon: ordenskanselliet@gmail.com

Eller benytt skjema:

Oops! Vi kunne ikke finne skjemaet ditt.

Legg igjen en kommentar