Ordenskanselliet består til enhver tid av to personer, en leder og en 2. kansler. Hovedoppgaven til ordenskanselliet er å etterleve de tradisjonene som Valkyrien har, samt følge opp de statutter og lover som finnes for organisasjonen. Samtidig er en praktisk oppgave å sørge for bestilling av Valkyrienringer til avgangskullene.

§9-1     «Ordenskanselliet er, på generalforsamlingens vegne, vokter av Valkyriens symboler og tradisjoner og de måter disse er tillatt brukt på.»

Valkyrieringen

ring

Valkyrieringen er for uteksaminerte kadetter ved Sjøkrigsskolen det fremste symbol på deres innsats og deltagelse, i og for Sjøkadettforeningen av 1898, Valkyrien, gjennom hele utdanningsperioden.

§13-1-1     «Valkyriens gullring skal være en gullring med Valkyrienstjernen i gull på sort bunn. Ringen representerer en fullverdig krigsskoleutdannelse ved Sjøkrigsskolen og kadettenes felleskap gjennom Valkyrien. Ringen kjøpes og bæres av offiserer som i sin helhet har fullført og bestått alle elementer i bransjeutdannelsen ved Sjøkrigsskolen. Videre kreves det at man har vært medlem av Valkyrien under hele undervisningstiden ved Sjøkrigsskolen.»

Dette gjelder også dersom du aldri har vært i besittelse av en valkyriering og ønsker å begynne å gå med den, eller om du har vært uheldig og mistet den og trenger en ny. Ta forbindelse med Ordenskanselliet pr. epost og forklar din situasjon samt kontaktinformasjon, og vi vil hjelpe deg videre.

Det ble våren 2017 inngått en avtale med gullsmed HEYERDAHL, en av Norges ledende gullsmed og urmakere, som leverandør av Valkyrieringen. Vår leverandør vil hjelpe dere så straks dere har tatt forbindelse med Ordenskanselliet og mottatt en kjøpstillatelse.

Prisen på ringen varierer, men er pr. dags dato:
1. Herrering med bunn (hul) – Pris 6200 kr, inkl. mva
2. Herrering i massivt gull – Pris 8600 kr, inkl. mva
3. Damering med bunn (hul) – Pris 6050 kr, inkl. mva
4. Damering i massivt gull – Pris 8000 kr, inkl. mva

Ex Unitate Vires

Kontaktinformasjon: ordenskanselliet@valkyrien1898.no

Legg igjen en kommentar