Lederen for Kontrollkomiteen er Kristoffer Broberg.

Komiteens arbeidsoppgaver er å påse at Valkyrienstyret til enhver tid utfører et arbeid som er i tråd med foreningens formål, samt at foreningens lover blir overholdt. Tre ganger i året gjennomgår foreningen referater, budsjetter og regnskap for å danne seg et bilde om foreningens drift foregår korrekt.

Komiteen fører også en belønningsliste over hvilke kadetter som påtar seg verv og bidrar positivt til Valkyrien utenom det vanlige. Fra denne listen blir det valgt ut kadetter som får muligheten til å representere Valkyrien ved eksterne arrangementer.

I tillegg samarbeider Kontrollkomiteen med Kadettrådet med utvelgelse av hvem representerer Sjøkrigsskolen ved eksterne ball, i inn- og utland. For ytterlige informasjon og detaljer om komiteens arbeid, se Lover for Sjøkadettforeningen av 1898, Valkyrien § 10.

Legg igjen en kommentar